Doelgroep

Omdat bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven voldoet aan de criteria voor een psychische stoornis, kun je je afvragen of je het dan nog wel een stoornis kan noemen. Wij willen de medewerker centraal stellen in plaats van de stoornis. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en daar past geen standaardoplossing bij. 


Wel begrijpen we dat het voor o.a. verwanten en begeleiding, fijn kan zijn om te weten of jouw hulpbehoevende cliënt/verwant past binnen de doelgroep van Dorpsboerderij Habitat. Om die reden sommen we hieronder de verschillende doelgroepen op waar wij ervaring mee hebben en wat wij bedoelen met ‘iedereen met een hulpvraag’:

 • mensen met een een psychisch-, sociaal-psychische en/of psychiatrische achtergrond
 • mensen een verstandelijke beperking
 • mensen met ADHD
 • statushouders
 • mensen met een stoornis uit het autisme spectrum
 • re-integreerders
 • mensen met een licht tot matige fysieke beperking
 • mensen waar de kwaliteit van leven sterk belemmerd wordt door eenzaamheid 
 • mensen met afhankelijkheidsproblematiek
 • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • mensen met een burn-out of mensen die overspannen zijn geraakt en tijdelijk niet in staat zijn hun huidige werk uit te voeren
 • mensen met een niet-aangeboren hersenletsel


Verschillende mensen vragen om verschillende begeleidingsstijlen. Waar de één gebaat is bij structuur via een pictobord heeft de ander voldoende aan een persoonlijk gesprek. Wij kijken naar de behoeftes en mogelijkheden van ieder persoon. 

Wij werken niet met mensen die bekend zijn binnen het forensisch kader en mensen die last hebben van fysieke agressieproblematiek.

Heb je vragen of is je interesse gewekt? Neem gerust contact met ons op.